Gordan Tudor

Gordan Tudor, jedan je od vodećih glazbenika svoje generacije, aktivan kao solist, skladatelj, komorni glazbenik i pedagog.

Nakon diplome Muzičke akademije u Zagrebu u klasi profesora Dragan Sremca, Gordan nastavlja studij saksofona na Conservatorium van Amsterdam kod Arna Bornkampa gdje i diplomira uz najviše pohvale. Kao stipendist Amsterdamse Hoogeschool voor de Kunsten, usavršava se u Parizu na CNSMD u klasi profesora Claudea Delangla te kod Eugene Rousseaua na Mozarteumu u Salzburgu.
Nastupao je po Europi i Sjevernoj Americi u raznim komornim sastavima te kao solist s mnogim orkestrima i ansamblima.
Gordan je alt saksofonist hvaljenog Papandopulo kvarteta te sopran saksofonist Tria GIG.
Dobitnik je brojnih prvih nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima među kojima se ističu Grand Prix Alpe Dunav Adria, Nagrada PBZ-a i Zagrebačke filharmonije za najboljeg mladog hrvatskoga glazbenika, Grand Prix Lions Cluba, Rektorova nagrada, Nagrada Judita, Nagrada Marenostrum u Berlinu, godišnja nagrada za mlade skladatelje Fonda Rudolf i Margita Matz, Diploma Milka Trnina, Grand Prix na 3rd Berliner International Music Competition te pet nagrada Porin.
Trenutno vodi međunarodnu klasu saksofona na Umjetničkoj akademiji u Splitu (UMAS) te je umjetnički voditelj ansambla za suvremenu glazbu S/UMAS kojeg je osnovao pri istoj.
Često održava majstorske seminare u Hrvatskoj i inozemstvu (Gnessin Academy Moskva, Royal Conservatoire Antwerpen, Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, Zurich University of the Arts, Conservatorio A.Corelli u Messini, Konzervatorij u Krakowu Muzička akademija u De- brecenu i dr.) te je redoviti član ocjenjivačkih sudova na međunarodnim glazbenim natjecanjanjima.
Kao reproduktivni umjetnik praizveo je četrdesetak skladbi hrvatskih i stranih autora, a kao skladatelj okušao se u raznim žanrovima i kombinacijama instrumenata te su mu skladbe izvedene na svim kontinentima. Ljeto 2011. proveo je na rezidenciji u sklopu Bang on a Can summer festival – Massachusetts Museum of Contemporary Art (North Adams, MA).
Gordan je ekskluzivni Selmer Paris i D’Addario Woodwinds Artist.

Skip to toolbar