PRAVILNIK NATJECANJA

Međunarodno natjecanje puhača Varaždin Woodwind & Brass i Varaždin Woodwind & Brass Grand Prix održat će se od 22.3.2023. – 31.3.2023. Prijave na natjecanje otvorene su do 20. veljače 2023. godine.

ZAJEDNIČKE ODREDNICE

Varaždin Woodwind & Brass je natjecanje namijenjeno učenicima i studentima – kategorije od A do F.
Varaždin Woodwind & Brass Grand Prix je natjecanje namijenjeno umjetnicima od 15 do 35 godina starosti.

Natjecanje se provodi u disciplinama: FLAUTA, KLARINET, SAKSOFON, OBOA, FAGOT, TRUBA, TROMBON, ROG, TUBA i EUFONIJ.

Varaždin Woodwind & Brass

Natjecatelji se natječu u šest, odnosno sedam kategorija koje se određuju prema starosti kandidata. U svim kategorijama jedna od skladbi obavezno se svira napamet.

Nagrade – Ocjenjivački sud u svakoj kategoriji dodjeljuje:

  •  I. nagrada – svim natjecateljima koji su osvojili 95 – 100 bodova
  • II. nagrada – svim natjecateljima koji su osvojili 90 – 94,99 bodova
  • III. nagrada – svim natjecateljima koji su osvojili 85 – 89,99 bodova

Ocjenjivački sud može dodijeliti i više posebnih nagrada.
Svi natjecatelji koji osvoje do 85 bodova dobivaju Potvrdu o sudjelovanju.
Ocjenjivački sud izabire jednog natjecatelja iz svake pojedine discipline koji će nastupiti na završnom natjecanju, te po završetku istog proglašava Laureata natjecanja.

Laureat natjecanja osvaja novčanu nagradu od 300 eura i druge posebne nagrade i nastupa na završnom koncertu.

Varaždin Woodwind & Brass Grand Prix

Natjecanje se odvija u dvije etape.

U prvoj etapi natjecatelji se natječu po disciplinama. Prolaz u drugu etapu (finale) osvaja se većinom glasova Ocjenjivačkog suda, a žiri može u drugu etapu pustiti najviše jednu četvrtinu natjecatelja koje ocjenjuje. U drugom etapi (finalu) natjecatelji se natječu u jedinstvenoj disciplini. Ocjenjivački sud nakon druge etape odlučuje o nagradi bodovanjem od 1 do 100. Objavljuju se samo nagrade. Svi sudionici druge etape dobivaju Potvrdu o sudjelovanju u finalu.

Ocjenjivački sud može dodijeliti i posebne nagrade.

U obje etape jedna se skladba obavezno svira napamet.

Program prve etape: jedna solo kompozicija koja se odabire od više ponuđenih i programa po slobodnom izboru u trajanju do 20 minuta.

Program druge etape: jedna kompozicija koja se odabire od više ponuđenih i programa po slobodnom izboru u trajanju do 45 minuta.

Natjecanje završava koncertom nagrađenih natjecatelja na kojem su isti dužni nastupiti. U protivnom gube pravo na nagradu.

Nagrade: Ocjenjivački sud dodjeljuje tri nagrade koje se ne mogu dijeliti.

  • 1. nagrada – novčana nagrada u iznosu od 1500 eura
  • 2. nagrada – novčana nagrada u iznosu od 1000 eura
  • 3. nagrada – novčana nagrada u iznosu od 700 eura

PRAVILNIK NATJECANJA

Članak 1.
Natjecanja su namijenjena glazbenicima, bez obzira na vrstu obrazovanja bilo koje
nacionalnosti.

Članak 2.
Natjecanje je otvoreno za javnost.

Članak 3.
Organizator (Škola) zadržava sva prava audio i video snimanja.

Članak 4.
Natjecanja će se odvijati abecednim redom, počevši od slova „A”.

Članak 5.
Natjecatelji se moraju javiti u Ured natjecanja, uz predočenje osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica), najkasnije sat vremena prije svog nastupa.

Članak 6.
Svakom će natjecatelju biti omogućeno usviravanje prije nastupa, kao i kratka akustička proba u natjecateljskoj dvorani.

Članak 7.
Ocjenjivački sud sastavljen je od eminentnih domaćih i stranih glazbenika i pedagoga.

Članak 8.
U slučaju odustajanja pojedinog člana suda, Organizator ima pravo zamjene istog novim članom.

Članak 9.

U slučaju odustanka od natjecanja, uplaćena kotizacija ne vraća se natjecateljima. Povrat kotizacije moguć je jedino u slučaju otkazivanja natjecanja od strane organizatora.

Članak 10.
Ako član Ocjenjivačkog suda podučava natjecatelja ili je s njim u srodstvu, mora se suzdržati od ocjenjivanja.

Članak 11.
Natjecatelji nisu obavezni iskoristiti maksimalno predviđeno vrijeme za određenu kategoriju, a Ocjenjivački sud ima pravo prekinuti natjecateljsku izvedbu koja prekoračuje predviđeno vrijeme trajanja. Natjecatelj time nije isključen od ocjenjivanja.

Članak 12.
Točan termin rasporeda natjecanja u svakoj određenoj disciplini i kategoriji bit će objavljen na internetskoj stranici Natjecanja i otisnut u programskoj knjižici te će natjecatelji na vrijeme biti obaviješteni o istom.

Članak 13.
Ocjenjivački sud ima mogućnost prema vlastitoj procjeni dodijeliti posebnu nagradu najuspješnijem pedagogu.

Članak 14.
Odluke Ocjenjivačkog suda su konačne i neopozive.

Članak 15.
Organizator natjecanja, Glazbena škola u Varaždinu, zadržava pravo izmjene važećeg Pravilnika.

Članak 16.
Pri tumačenju Pravilnika je verzija na hrvatskom jeziku.
Natjecatelji se natječu na svojim vlastitim instrumentima i osiguravaju vlastitog pijanista. Ukoliko u prijavi naznače Organizator će natjecateljima osigurati službenog korepetitora.

Trošak službenog korepetitora naplaćuje se za kategorije A i B 50 €, C i D 60 €, E, F i G 80 €, te za Grand Prix 100 €.

Podaci o računu:

Glazbena škola u Varaždinu
Kapucinski trg 8
HR 42000 Varaždin
ZAGREBAČKA BANKA DD
SWIFT KOD: ZABAHR2X
IBAN: HR5123600001102718441

OBAVEZNO JE NAVESTI IME NATJECATLJEA ZA KOJEG SE UPLAĆUJE KOTIZACIJA!

Eventualni trošak bankovnog transfera nije uračunat u trošak kotizacije.

Kotizacija za kategorije A i B iznosi 50,00 €.
Kotizacija za kategorije C i D iznosi 60,00 €.
Kotizacija za kategorije E, F i G iznosi 80,00 €.
Kotizacija za Varaždin Woodwind & Brass Grand Prix iznosi 100,00 €

Skip to toolbar