Peter Kruder

Nakon što je završio glazbenu školu u Slovenskoj Bistrici, Peter Kruder nastavio je školovanje u Srednjoj glazbenoj i baletnoj školi u Mariboru. Studij klarineta na Muzičkoj akademiji u Ljubljani završio je 1992. godine u klasi prof. Alojza Zupana. Nakon završetka studija klarineta, školovanje je nastavio u Srednjoj glazbenoj i baletnoj školi u Mariboru, a saksofon završio kod profesora Ota Vrhovnika, diplomiravši 1999. na Muzičkoj akademiji u Ljubljani u klasi prof. Matjaža Drevenšeka.
Tokom svog akademskog obrazovanja usavršavao se na seminarima kod profesora: C. Delanglea, J. Y. Fourmeaua, J. D. Michata, E. Rousseaua. Koautor je nacionalnog kurikuluma saksofona, pisac prijedloga i član povjerenstava na državnim i međunarodnim natjecanjima te profesor saksofona na Umjetničkoj gimnaziji Maribor. Njegovi učenici i studenti dobitnici su prvih nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima te priznati umjetnici i pedagozi diljem svijeta.

Skip to toolbar