Mihael Paar

Klarinetist Mihael Paar (Zagreb, 1980.) aktivan je kao koncertant, skladatelj, aranžer, producent i pedagog. Nakon završenog studija na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Josipa Tonžetića 2002. godine, nastavlja s usavršavanjem na salzburškom Mozarteumu u klasi prof. Aloisa Brandhofera te stječe naslov magistra umjetnosti cum laude 2006. godine.

Pozornost na sebe skrenuo je već kao 15-godišnjak kada je s velikim uspjehom debitirao uz Komorni orkestar Windstrings izvevši Weberov Concertino. Otada ostvaruje nastupe u važnim hrvatskim i inozemnim koncertnim dvoranama, na međunarodnim festivalima kao i solističke suradnje s orkestrima i ansamblima: Komorni orkestar „Franjo Krežma“, Tamburaški orkestar HRT-a, Samoborski gudači, Zagrebački kvartet, Kvartet Porin, Kvartet Sebastian, Acies kvartet i dr. Ostvario je zapažene nastupe na međunarodnim natjecanjima osvojivši 2. nagradu u Ohridu, 3. nagradu u Barletti i 4. nagradu u Padovi. Laureat je međunarodne Fondacije Solti, dobitnik nagrade Grada Samobora, Diplome „Milka Trnina“ te nagrade HDS-a na Tribini mladih umjetnika „Darko Lukić“. U izdanju Cantusa objavljen je njegov prvi nosač zvuka naslova Premiere nagrađen diskografskom nagradom Porin za najbolju skladbu klasične glazbe te nominiran za najbolju izvedbu klasične glazbe.

Kao orkestralni glazbenik ostvario je suradnje sa Zagrebačkom filharmonijom, Cantus ansamblom, Festivalskim orkestrom Samoborske glazbene jeseni, Bläserphliharmonie Mozarteum Salburg i dr.

Vrlo je plodan kao aranžer, dok je kao skladatelj najviše zapažen po svojim skladbama za solo instrumente. Njegova Fantazija za klarinet i Balada za klavir postali su dio standardnog repertoara u domaćoj literaturi, zabilježeni su na nosačima zvuka i objavljeni kao notna izdanja te recenzirani i nagrađivani u inozemstvu. Mihael Paar redovito održava majstorske seminare te sudjeluje u izradi propozicija i radu žirija međunarodnih natjecanja, a svojim je doprinosima prisutan i u nastavnim jedinicama školskih udžbenika u RH. Nastavnik je klarineta na Glazbenoj školi „Ferdo Livadić“ u Samoboru u zvanju profesora savjetnika te osnivač i umjetnički voditelj Camerate Cantilly, klasičnog harmonie sastava kao jedinog takvog ansambla u Hrvatskoj.

Skip to toolbar