ISTVAN MATAY

Istvan Matay rođen je 1972. godine u Miškolcu (Mađarska).
Muzičku akademiju ˝Ferenc Liszt˝ u Budimpešti završava u klasi prof. F. Nemesa.
Tijekom studija pohađao je brojne solističke, komorne i orkestralne seminare diljem Mađarske, a uz studij je sudjelovao u radu brojnih komornih ansambala, Simfonijskom orkestru grada Miškolca, Egera i Debrecena te u Opernom orkestru grada Miškolca.
1996. godine postaje solo fagotist orkestra HNK-a u Osijeku. Nastupa kao solist s Osječkim komornim orkestrom, član je Osječkog puhačeg tria te predaje fagot na glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek.
1998. godine postaje solo fagotist orkestra opere HNK-a u Zagrebu, s kojim održava i nekoliko solističkih koncerata. Surađuje sa Zagrebačkom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom HRT-a, Hrvatskim komornim orkestrom, Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, HNK-om u Rijeci te Mariborskom filharmonijom, Hrvatskim baroknim i Cantus ansamblom. Član je Zagrebačkog kvarteta fagota.

Skip to toolbar