Dejan Gavrić

Dejan Gavrić rođen je u Beogradu. Sa 11 godina počeo je učiti svirati flautu, a samo godinu dana kasnije održao je prvi koncert. Od 1984. do 1988. godine studirao je na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, nakon čega je dobio stipendiju koja mu je omogućila studiranje sljedeće 4 godine na Folkwang Hochschule u Essenu u klasi prof. Matthiasa Rüttersa. Diplomirao je 1991. godine s velikim priznanjima. Tokom studiranja dobio je prvu nagradu na natjecanju fakulteta “Folkwang – Hochschule“, a dobitnik je i nagrade za umjetnički dojam „Folkwang -naprednu nagradu“. Godine 1993. završio Konzertexamen, također s velikim pohvalama od cjelokupne komisije. Nakon završetka studija, ostao je raditi na fakultetu kao predavač.

Dejan Gavrić osvojio je nagrade 1996. i 2001. godine  na međunarodnim natjecanjima „Maria Canals“ u Barceloni i „Leonardo de Lorenzo” u Vigianu.

Tijekom studiranja u Beogradu više puta je nastupio kao solist s Beogradskom filharmonijom kao i orkestrom Radio televizije Srbije. Nastupao je na BEMUS-u kao i na ljetnom glazbenom festivalu u Splitu. Snimao je za potrebe radija i televizije Beograd. Kao solist i komorni glazbenik više je puta nastupao u  Engleskoj, Francuskoj, Španjolskoj, Austriji, Italiji, Njemačkoj, Japanu i SAD-u.

Od 1996. do 1998. godine bio je solo flautist kazališta i Filharmonije u Essenu, nakon čega i Nove filharmonije Westfalena. Od sezone 1999./2000. bio je solo flautist Filharmonije i asistent solo flautistu Bečke filharmonije prof. Dieter Flyriju na Kunstuniversitätu u Grazu.

Od 2002. godine redoviti je profesor na Visokoj školi za glazbu u Mainzu.

Skip to toolbar