RASPORED NATJECANJA

VELIKA KONCERTNA DVORANA

TROMBON

TUBA

EUFONIJ

SAKSOFON

TRUBA

 

UTORAK, 16.4.2019.

ROG

KATEGORIJE F, E, D, C, B, A, GRAND PRIX

 

SRIJEDA, 17.4.2019.

9.00 – 11.00 FINALE VARAŽDIN WOODWIND & BRASS

11.30 PROGLAŠENJE LAUREATA NATJECANJA VARAŽDIN WOODWIND & BRASS

12.00 FINALE VARAŽDIN WOODWIND & BRASS GRAND PRIX

20.00 ZAVRŠNI KONCERT

 

 

MALA KONCERTNA DVORANA

 

PONEDJELJAK, 8.4.2019.

KLARINET

GRAND PRIX, KATEGORIJE F, A

 

UTORAK, 9.4.2019.

KLARINET

KATEGORIJE E, D

 

SRIJEDA, 10.4.2019.

KLARINET

KATEGORIJE C, B

 

ČETVRTAK, 11.4.2019.

FLAUTA

GRAND PRIX, KATEGORIJA F

 

PETAK, 12.4.2019.

FLAUTA

KATEGORIJA E

 

SUBOTA, 13.4.2019.

FLAUTA

KATEGORIJE D, A

NEDJELJA, 14.4.2019.

FLAUTA

KATEGORIJA C

 

PONEDJELJAK, 15.4.2019.

FLAUTA

KATEGORIJA B

FAGOT

KATEGORIJE F, D, C, B, A

 

UTORAK, 16.4.2019.

OBOA

KATEGORIJE F, D, C, B, A