PRAVILNIK NATJECANJA

Međunarodno natjecanje pijanista – Memorijal Jurica Murai  i Murai Grand Prix će se održati od  23.04.2018. – 28.04.2018.

 

PRAVILNIK I KATEGORIJE

 

Memorijal Jurica Murai namijenjen je mladim pijanistima do 19 godina starosti.

Murai Grand Prix ( Velika nagrada Murai ) natjecanje je namijenjeno pijanistima, umjetnicima od 17 do 32 godine starosti.

 

Memorijal Jurica Murai

Natjecatelji se natječu u šest kategorija koje se određuju prema starosti kandidata na dan početka natjecanja, 23. 04. 2018.g.

Kategorija A: 9 godina i mlađi – slobodan program u trajanju do 5 minuta

Od kategorije B do F obvezatna je, između ostalog, izvedba jedne kompozicije iz baroknog razdoblja.

Kategorija B: 11 godina i mlađi – slobodan program u trajanju do 8 minuta

Kategorija C: 13 godina i mlađi – slobodan program u trajanju do 12 minuta

Kategorija D: 15 godina i mlađi – slobodan program u trajanju do 15 minuta

Kategorija E: 17 godina i mlađi – slobodan program u trajanju do 20 minuta

Kategorija F: 19 godina i mlađi – slobodan program u trajanju do 25 minuta

Natjecatelj se može natjecati u dvije kategorije, svojoj dobnoj skupini i starijoj,

s različitim programima.

Cjelokupan natjecateljski program izvodi se napamet.

Nagrade – Ocjenjivački sud u svakoj kategoriji dodjeljuje:

  • 1. nagradu – svim natjecateljima koji su osvojili 95 – 100 bodova
  • 2. nagradu – svim natjecateljima koji su osvojili 90 – 94,99 bodova
  • 3. nagradu – svim natjecateljima koji su osvojili 85 – 89,99 bodova

Ocjenjivački sud može dodijeliti i više posebnih nagrada.

Svi natjecatelji koji osvoje do 85 bodova dobivaju potvrdu o sudjelovanju.

Laureat natjecanja osvaja novčanu nagradu od 300 eura i druge posebne nagrade te nastupa na završnom koncertu.

 

Murai Grand Prix Murai (Velika nagrada Murai)

Natjecatelji se natječu u jedinstvenoj kategoriji.

Dob natjecatelja, 17 do 32 godine, određuje se prema starosti kandidata na dan početka natjecanja, 23. 04. 2018. godine.

Natjecanje se odvija u dvije etape.

1. etapa – trajanje do 20 minuta

J. S. Bach: Preludij i fuga iz WTK ili jedna od Toccata (BWV 910 – 916) ili Fantazija i fuga.

Virtuozna etida F. Chopina, F. Liszta, S. Rahmanjinova, A. Skrjabina ili C. Debussya.

Ostatak programa po slobodnom izboru.

2. etapa – trajanje do 30 minuta

L. van Beethoven: prvi stavak jedne od sonata (osim op. 49 i op. 79) ili varijacije.

Ostatak programa po slobodnom izboru.

Cjelokupan natjecateljski program izvodi se napamet.

Nagrade: Ocjenjivački sud dodjeljuje tri nagrade koje se ne mogu dijeliti.

  • 1. nagrada – novčana nagrada u iznosu od 1500 eura
  • 2. nagrada – novčana nagrada u iznosu od 1000 eura
  • 3. nagrada – novčana nagrada u iznosu od 700 eura

Ocjenjivački sud može dodijeliti i posebne nagrade.

Prolaz u drugu etapu osvaja se većinom glasova Ocjenjivačkog suda, koji nakon druge etape odlučuje o nagradama bodovanjem od 1 do 100. Objavljuju se samo nagrade. Svi sudionici druge etape dobivaju potvrdu o sudjelovanju u finalu.

Natjecanje završava koncertom nagrađenih natjecatelja na kojem su isti dužni nastupiti. U protivnom gube pravo na nagradu.

Rok za prijavu na oba natjecanja je 15. 03. 2018.g.

 

Članak 1.

Natjecanja su namijenjena glazbenicima, bez obzira na vrstu obrazovanja bilo koje nacionalnosti.

Članak 2.

Natjecanje je otvoreno za javnost.

Članak 3.

Organizator (Škola) zadržava sva prava audio i video snimanja.

Članak 4.

Natjecanja će se odvijati abecednim redom, počevši od slova „A”.

Članak 5.

Natjecatelji se moraju javiti u Ured natjecanja, uz predočenje osobnog dokumenata (osobna iskaznica ili putovnica), najkasnije sat vremena prije svog nastupa.

Članak 6.

Dopuštena je promjena programa navedenog u prijavi, osim zadane kompozicije, ukoliko je predviđena u propozicijama.

Članak 7.

Svakom će natjecatelju biti omogućeno usviravanje prije nastupa, kao i kratka akustička proba u natjecateljskoj dvorani.

Članak 8.

Ocjenjivački sud sastavljen je od eminentnih domaćih i stranih glazbenika i pedagoga.

Članak 9.

U slučaju odustajanja pojedinog člana suda, Organizator ima pravo zamjene istog novim članom.

Članak 10.

Ako član Ocjenjivačkog suda podučava natjecatelja ili je s njim u srodstvu, mora se suzdržati od ocjenjivanja.

Članak 11.

Natjecatelji nisu obavezni iskoristiti maksimalno predviđeno vrijeme za određenu kategoriju, a Ocjenjivački sud ima pravo prekinuti natjecateljsku izvedbu koja prekoračuje predviđeno vrijeme trajanja. Natjecatelj time nije isključen od ocjenjivanja.

Članak 12.

Točan termin rasporeda natjecanja u svakoj određenoj disciplini i kategoriji bit će objavljen na internetskoj stranici Natjecanja i otisnut u programskoj knjižici te će natjecatelji na vrijeme biti obaviješteni o istom. U programskoj knjižici i na ocjenjivačkom listiću će pisati samo ime i prezime te država iz koje dolazi natjecatelj. Na diplomi će biti otisnuti svi podaci: ime i prezime, institucija, država i bodovi.

Članak 13.

Ocjenjivački sud ima mogućnost prema vlastitoj procjeni dodijeliti posebnu nagradu najuspješnijem pedagogu.

Članak 14.

Odluke Ocjenjivačkog suda su konačne i neopozive.

Članak 15.

Organizator natjecanja, Glazbena škola u Varaždinu, zadržava pravo izmjene važećeg Pravilnika.

Članak 16.

Pri tumačenju Pravilnika važeća je verzija na hrvatskom jeziku.

 

E-mail adresa natjecanja: memorijal.jurica.murai@gmail.com

 

Podaci o računu:

Glazbena škola u Varaždinu

Kapucinski trg 8

HR 42000 Varaždin

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

SWIFT CODE: PBZGHR2X

IBAN: HR1923400091110740097

Eventualni trošak bankovnog transfera nije uračunat u trošak kotizacije.

Natjecatelji iz Hrvatske uplaćuju kunsku protuvrijednost prema središnjem tečaju HNB na dan uplate.

 

Kotizacija za kategorije A i B iznosi 50.00 €.

Kotizacija za kategorije C i D iznosi 60.00 €.

Kotizacija za kategorije E i F iznosi 70.00 €

Kotizacija za Murai Grand Prix iznosi 100.00 €