MEĐUNARODNO NATJECANJE PIJANISTA MEMORIJAL JURICA MURAI I MURAI GRAND PRIX

3. do 8. travnja 2020.

Sljedeće izdanje natjecanja Memorijal Jurica Murai i Murai Grand Prix će se održati od 3. do 8. travnja 2020. godine.

MEĐUNARODNO NATJECANJE PIJANISTA

MEMORIJAL JURICA MURAI I MURAI GRAND PRIX

FOTOGALERIJA

REZULTATI

 

Glazbena škola u Varaždinu ( u daljnjem tekstu Škola ) organizira Međunarodno natjecanje pijanista – Memorijal Jurica Murai i Murai Grand Prix. Međunarodno natjecanje pijanista podijeljeno je u dva dijela koja imenom hrvatskog pijanista, akademika Jurice Muraia i imenom organizatora, Glazbene škole u Varaždinu, čine veliku cjelinu.

Natjecanje se održava u baroknoj palači Erdödy u kojoj je  sjedište Škole. Škola sa svojom dugogodišnjom tradicijom djelovanja od 1828. promiče glazbeno obrazovanje te značajno obogaćuje kulturni život Varaždina. Međunarodna natjecanja Glazbene škole u Varaždinu predana su razvoju umjetničkog djelovanja mladih nadarenih glazbenika, međunarodne kulturne suradnje i razmjeni iskustava, te turističkoj promociji Varaždina, Varaždinske županije i sjeverozapadne Hrvatske.